Účast na mezinárodních výstavách a přehlídkách:

1962 Exhibition of Japan Print, Tokio, Kjóta, Japonsko;
1963 Bienale medžunarodne grafike, Ljubljana, Jugoslávie;
1968 Sonderschau, Mnichov, NSR; Miedzynarodowe Biennale Grafiki, Krakov, Polsko;
1969 Exposition Internationale de Gravure, Florencie, Itálie; Exposition d´Art Moderne du XXeme Scl., Menton, ;
1970, 1972 Internationale Graphik-Biennale, Frechen ; 1978, 1980 Internationale Graphik-Biennale, Leverkusen ;
1982, 1991 Art Basel, Švýcarsko;
1984, 1985, 1987 Kunstmesse, Poznaň, Polsko;
1991 Art Hamburg, NSR;
1993 Saga Paris, Francie;

Kolektivní a skupinové výstavy


1950
kolektivní výstavy čs. umění, Praha, Brno, Bratislava;
1952-70 každoroční výstavy členů SČUG Hollar, Praha;
1953 13. pražských malířů, Ostrava; Czech Graphic Art, Londýn, Anglie;
1957 Skupina Máj, Obecní dům, Praha; Čs. grafika, Sofia, Bulharsko; Skupina Máj, Mnichov, NSR;
1958 II. výstava skupiny Máj 57 (kat.), palác Dunaj Praha; Skupina Máj, Galerie sztuki nowoczesnoj, Varšava, Polsko;
1959 Skupina G (kat. Miroslav Lamač), Brno; Czech Graphic Art, Montevideo, Uruguaj; Bern, Švýcarsko; 4. Přehlídka československého výtvarného umění, Praha;
1961
Czech Graphic Art, Vídeň; Rakousko; Wellington, Chile; Frankfurt n. M., NSR; Tokio, Japonsko;
1962
The 30th Exhibition of Japan Print, Tokio, Japonsko;
1963 V. mezinárodní bienále grafiky, Lublaň, Jugoslávie;
1964 Československé výtvarné umění, Rychnov n. Kněžnou; Tschechoslowakische Bidende Kunst, Gjövig, Norsko;
1965 Czech Graphic Art, Hanoj, Vietnam; Hamburg, NSR; Mnichov, NSR; Výběr československé grafiky, Galerie Hollar, Praha; Skupina LG 5, Galerie Hollar, Praha; 1. Bienále čs. grafiky, Písek; Czech Graphic Art, Heidelberg, NSR; Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik, Kunsthau, Hamburg, NSR; 1966 Tchechoslowakische Graphik, Museum Folkwang, Essen, NSR; Czech Graphic Art, New York, USA; 12 Czech Graphicers, Syrakusy, Řecko; Worpswede; 12 českých umělců, Kunsthalle Netzel; SČUG Hollar, Koblenz, NSR; Výstava čs. grafiky, Stedelijk Museum, Amsterdam, Holandsko; 14 Grafiker aus Prag, Museum Folkwang, Essen, NSR;
1967 Malé formáty – obrazy, Galerie d, Praha; Tschechische Graphic, Hamburg; Kiel, NSR; Czech Graphic Art, Montreal, Kanada; Výstava čs. grafiky, Oslo, Norsko; Výstava čs. grafiky, Neapol, Itálie;
1968 Sonderschau, Mnichov, NSR; III. mezinárodní bienále grafiky, Krakov, Polsko; SČUG Hollar, Reggio Emilia,Itálie;
1969 Mezinárodní výstava grafiky, Florencie, Itálie; Výstava moderního umění XX. století, Menton, Francie; Gruppe 7 aus Prag, Pulitzer Galerie, Bern, Švýcarsko; Galerie Panorama, Luzern, Švýcarsko;
1970 I. mezinárodní bienále grafiky, Frechen, ; Výstava čs. výtvarného umění, Saarbrücken, NSR; Výstava čs. umění, Teherán, Irán; Výstava čs. umění, Osaka, Japonsko;
1971 Mostra di Pittori Naifs e Grafici Cecoslovacchi, Busto Arsizio,; Gruppe 7 aus Prag (kat., text Gunther Keusen), Kunsthalle Bielefeld, Richard Kaselowsky-Haus, NSR; SČUG Hollar: Grafika – 71, Mánes, Praha;
1972 II. mezinárodní bienále grafiky, Frechen,; Auswahl tschechischer Graphik , Dürrerhaus, Norimberg, NSR; Výběr čs. grafiky, Galerie Baruch, Chicago, USA; 6 Prager Grafiker, Gemeindehaus Oberengstringer, NSR;
1973 Czech Graphic Art, Art Centrum, Londýn, Anglie; Auswahl tschechischer Graphik, Galerie Schneider, Karlsruhe, NSR; putovní výstava čs. grafiky, Finsko; Art Tchèque contemporain, Musée d´art de Fribourg, Fribourg, ;
1974 III. mezinárodní bienále grafiky, Frechen; Čs. grafika, Gagenau, ;
1975 Čs. grafika, Nördkoping; Stockholm; Aalst, Švédsko; 8 av nutidens främsta tjeckiska grafiker, LM Ericsson´s konstförening, Stoskholm, Švédsko;
1976 IV. mezinárodní bienále grafiky, Frechen; Czech Graphic Art, Nottingham, Anglie; Aflingen, ;
1977 Vier tschechischer Graphiker, Galerie Schelinger, Mnichov, NSR; Výběr čs. grafiky, Grabados, Gran Canaria; 7 českých grafiků, St. Paulus Galerie, Stockholm, Švédsko;
1978
Čs. grafika, Herford, ; Gross, Liesler, Sukdolák, Vysušil, Galerie Behr, Stuttgard, NSR; Čs. grafika, Handwerkskammer, Koblenz, NSR;
1979 Čs. grafika, Grabados, Gran Canaria; Čs. grafika, Mnichov, Frankfurt, NSR; Výběr čs. grafiky, Galerie Baruch, Chicago, USA; Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy, Praha; Malíři, grafici a sochaři z Prahy, Biologický ústav ČSAV, Praha;
1980 Mezinárodní výstava grafiky, Leverkusen,;
1980-81 výstavy Čs. grafika, Mnichov; Furth im Wald, NSR; Vancouver, Kanada; Konstanz, Švýcarsko;
1982
Mezinárodní veletrh umění, Basel, Švýcarsko; Osm pražských grafiků, Škola A. Zápotockého, Hodonín;
1983 Osm pražských grafiků, Škola A. Zápotockého, Hodonín;
1984 Mezinárodní veletrh umění, Poznaň, Polsko;
1985 Mezinárodní veletrh umění, Poznaň, Polsko; Výběr čs. grafiky, Paříž, Francie; Mnichov, Frankfurt, NSR; Čs. umění, Bürgerhaus, Steinbach, NSR; Malíři, grafici, sochaři z Prahy, Mikulov;
1986
Mezinárodní veletrh umění, Poznaň, Polsko; 6 grafiků z Prahy, Škola A. Zápotockého, Hodonín; 33 tschechoslowakische bildende Kunstler, Bürgerhaus, Dreieich-Frankfurt, NSR;
1987 výstavy Auswahl tschechischer bildender Kunstler, Mnichov; Diezenbach; Kunsthaus Bielefeld,NSR;
1988 České umění, Moskva, Rusko; Kabul, Afganistan; putovní výstava Fünf Prager Graphiker, Weinheim; Mannheim, NSR;
1989 Československé umění, Sofie, Bulharsko; Tokio, Japonsko; putovní výstava Fünf tschechische Graphiker, Bremen; Trier; Gottingen, NSR; Současná česká grafika, Mánes, Praha; Steindrucke Litographien von tschechischen Künstleren, Hause Assmy + Böttger, NSR;
1990 Auswahl tschechischer Graphik, Galerie Kropf, Vitikon; Galerie Autal, Niederhausen, NSR; Členská výstava SČUG Hollar, Špálova galerie, Praha; Auswahl tschechischer Graphik, Galerie Kropf, Vitikon; Galerie Autal, Niederhausen, NSR; 1991 Auswahl tschechischer Graphik, Galerie Interart, Heesvijk-Dinther; Mitgliederausstellung der Vereinigung Hollar, Rathaus Miltenberg, NSR; Tschechische Graphik, Norimberg; Kunsthaus Bremen; Burgwedel, NSR;
1992 Tschechische Graphik, Berlín; Kunsthuis, Velp; Fantaskní umění, Středočeská galerie, Praha; Členská výstava SČUG Hollar, Galerie Mánes, Praha; Czechoslovak Fine Art, B&H Gallery, Los Angeles, USA; Čs. grafika, Crailshaim; Singen; Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků (kat.), Oblastní galerie v Jihlavě; Prager Grafiker, Ratssaal der Stadt, Crailsheim, NSR;
1993 Internationale Ausstelung kleiner Formate, Bürgerhaus Dreieich, NSR; Holandsko; I. trienále evropské grafiky, Galerie Mánes, Praha; Letní výstava, Galerie Vltavín, Praha; Litografie 13 autorů, Galerie Ateliér, Obecní dům, Praha; SČUG Hollar, Nemocnice Bulovka, Praha; Blansko; Jičín; Teplice; Slavkov; K. Vysušil – Vl. Komárek – M. Volráb, Galerie Justitz, Praha; Současná česká grafika, Chagall Centrum, Ostrava;
1994 putovní výstava Ministerstva zahraničí a Středoevropské galerie ČS. papírová koláž, Katovice; Vídeň, Rakousko; Art Hamburg, NSR; New York; Los Angele, USA; Galerie Groll Narden; Umění papírové koláže (Jiří Kolář, Jaroslav Králík, Miloš Noll, Karel Vysušil, Květa Pacovská, Jaroslav Vožniak, Pavla Aubrechtová, Ivan Komárek), Středoevropská galerie, Praha; Čs grafika šedesátých let (kat. Jiří Machalický), NG Praha; Čs. grafika Ex libris, Chrudim; Arte postal, Sao Paulo; Paříž, Galerie Hollar, Praha; Nadace Charta 77 Praha; Bratislava, Galerie Hollar, Praha; Řeč znaků, Galerie Hollar, Praha; Malé formáty, Galerie Hollar, Praha; Výstava jubilantů Galerie Hollar, Praha; Fenomén barvy, Galerie Hollar, Praha; Pocta Senefelderovi - Česká litografie,, Galerie Hollar, Praha; Znak a písmo, Středočeská galerie, Praha; Abu Dhabi (Message of the the sign – Bettween Letter and Image, text J. Koutský), Známková tvorba členů Hollara, Galerie Hollar, Praha; Trienale mondiale d´estampes petit format, Chamaliéres, Francie;
1995 Vltavotýnské výtvarné dvorky, Městská galerie U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou;
1997 Česká koláž (kat. Eva Petrová, Jiří Machalický), NG Praha;
2002 Chodovská paleta (kat.), Základní škola Chodov, Praha; Moderní a současné čs. umění, obrazy, kresby a grafika ze soukromé sbírky (Václava Zoubka), Rabasova galerie, Rakovník;
2003 Setkání (Ladislav Pichl, Michael Pichl, Karel Vysušil, kat. přetisk starších textů), Práchenské museum, Písek;
2004 Společná Evropa, Chodovská tvrz, Praha;
2005 Společná Evropa, Trutnov; České centrum, Paříž, Francie; Les arts graphiques Tchèques – Hollar, Galerie audabiac, Audabiac, Francie;
2006 Kráčející symboly a znaky, Galerie Mona Lisa, Olomouc; Divadlo Rokoko, pasáž Lucerna, Praha; W-I-Welcome Reunited Identity, Mnichov;
2007 Městská galerie, Liberec; Vltavotýnské dvorky (kat.), Týn nad Vltavou; Češskij kolaž a asamblaž, Galerie Dion, Perm, Rusko; Offenne ateliere, Passing, NSR; Pocta Václavu Hollarovi, SČUG Hollar, Clam-Gallasův palace, Praha; Skupina Máj, Jízdárna Pražského hradu a Art D (kat. Adriena Primusová, Marie Klimešová-Jůdlová);
2008 Současné české výtvarné umění – Generační paralely II (kat.), Galerie Miró, Kazašská hudební akademie, Astana, Kazachstán;, Dusi Thani Hotel, Bangkok, Thajsko; Vltavotýnské výtvarné dvorky, Týn nad Vltavou; Otevřené ateliéry, Kostel Navštívení P. Marie, Svitavy; Kavárna a knihkupectví U Řehoře Samsy, pasáž Lucerna, Praha;
2009 Vltavotýnské výtvarné dvorky, Týn nad Vltavou;
2010 Vltavotýnské dvorky (kat.), Týn nad Vltavou;
2011 Jubilanti Hollara (Bohuslav Holý), Galerie Hollar, Praha; Expozice 31 malířů, grafiků a sochařů, Galerie Mona Lisa, Olomouc;