Slavnostní zahájení výstavy Karla Vysušila
"UN MONDO DI COLORI"
se uskuteční 7. října 2015 v 18.30 hodin v síni Maria Fabianiho v paláci MEDICI RICARDI ve Florencii. Výstava potrvá do 28. října 2015 a bude otevřena denně od 9 do19 hodin (středy zavřeno)
Výstava je pořádána za podpory Honorárního konzulátu České republiky v Toskánsku
stacks_image_A0CAE4B0-1745-4AD9-B0DA-2DFB527F208F
Youtube_Karel_Vysusil
Režisérský sestřih filmu Petra Skaly "Návštěva ateliéru výtvarníka" je k vidění i na Youtube
Natáčel se rozhovor pro pořad Tandem Jana Rosáka, který se vysílá 27.4.2012 od 9:04 na stanici ČRO - REGION.
Natáčelo se v karlínském rozhlasovém studiu. Kromě povídání o slastech a strastech života tu byla řeč hlavně o fotbale - velké lásce obou aktérů. Foto z natáčení ve fotogalerii zde.
radio_region_Rosak_Vysusil

Monografie_Barvy_Sveta_Karel_Vysusil
Vychází monografie KAREL VYSUŠIL - BARVY SVĚTA

8.11.2011 vyšla rozsáhlá obrazová publikace s texty Ivo Janouška. Monografie Karla Vysušila vychází v českém jazyce s anglickým textem na přebalu, anglickým životopisem a dvojjazyčnými popisky k reprodukcím.

V české výtvarné kultuře druhé poloviny 20. století zásadní roli sehrála generace umělců narozených ve dvacátých letech. Tato generace, vesměs pováleční absolventi vysokoškolských uměleckých učilišť v Praze: AVU a VŠUP, po letech stagnace v době 2. světové války a následného období konce 40. a první poloviny 50. let, obrodu hledala jak v návaznosti na předválečné umění, tak na v té době aktuální umělecké proudy a tendence ve světě. Symptomem proměn bylo ustanovení a vystoupení řady uměleckých sdružení, vedle aktivizace tradičního spolku Hollar zejména vznik dnes již legendární skupiny Máj 57, u níž roli zakládajícího člena a hybného spiritus agens sehrál i významný český malíř a grafik Karel Vysušil (nar. 1926). Monografie v souhrnu zachycuje umělcův život a tvorbu, rozebírá jeho dílo malířské a grafické, uvádí je velkým počtem reprodukcí a dobových fotografií; dokumentace je završena biografickými a bibliografickými soupisy.
Kniha vznikla za přispění sponzorů :
Pražská plynárenská a.s. a Roche s.r.o. Nakladatel: Gallery

Vysusil_vernisaz
Foto z vernisáže výstavy a křtu knihy - monografie Karla Vysušila - Barvy světa
v galerii DION, která proběhla v pondělí 7.11. 2011 od 18 hodin za účasti autora.Hollar_Vysusil
Odkaz na video ze zahájení výstavy Karla Vysušila – Na přelomu století
Dokument_televize_Vysusil
Nepřehlédněte na ČT 2 - Výtvarnické konfese  - Karel Vysušil

Upozorňujeme na pořad, který vysílá program ČT 2 ve  středu 16. 11. 2011 v 15:15.
Výtvarnické konfese - cyklus dokumentů, v němž přední čeští výtvarníci reflektují svůj pohled na svět výtvarného umění a vlastní místo v něm.
Režie P. Skala

Hollar_Galerie
Foto z výstavy Karla Vysušila – Na přelomu století
v galerii Hollar, která byla zahájena 12.10.011 (foto Jaroslav Kučera ©)
Galerie DION: zahájení výstavy Karla Vysušila – Barvy světa, pondělí 7.11. 2011 v 18 hodin
Výstava 8.11.2011-23.12.2011
Plakat_vystava_Vysusil
V české výtvarné kultuře druhé poloviny 20. století zásadní roli sehrála generace umělců narozených ve dvacátých letech. Tato generace, vesměs pováleční absolventi vysokoškolských uměleckých učilišť v Praze: AVU a VŠUP, po letech stagnace v době 2. světové války a následného období konce 40. a první poloviny 50. let obrodu hledali jak v návaznosti na předválečné umění, tak na v té době aktuální umělecké proudy a tendence ve světě. Symptomem proměn bylo ustanovení a vystoupení řady uměleckých sdružení, vedle aktivizace tradičního spolku Hollar zejména vznik dnes již legendární skupiny Máj 57, u níž roli zakládajícího člena a hybného spiritus agens sehrál i významný český malíř a grafik Karel Vysušil (nar. 1926). Jeho výstava v Galerii Dion je pořádána k výročí 85. narozenin umělce. Obsáhlé malířské a grafické dílo Karla Vysušila je možno nahlížet prizmatem času, neboť umělec v posloupnosti časových období upřednostňoval jisté techniky tvorby. Výstava je koncipována jako retrospektivní, proto jak výběrem děl, tak jejich instalací je rozdělena do třech oddílů: expozici zahajuje soubor starších obrazů z let 1950 – 1990, střed výstavního prostoru zaplňují litografie let 1970 – 2000, výstavu uzavírá kolekce autorských velkoplošných koláží z let 1990 – 2010. Výstava v náhledu ilustruje umělcovu tvorbu, přináší ukázky jeho malířského a grafického díla. Zároveň: předestřením umělcovy tvorby v časovém kontinuu, se snaží o zachycení myšlenkových procesů umělce v relaci s dobou, o poukaz na onen věčný zápas umění k odkrývání a doteku pravdy, podstaty světa a smyslu bytí. Zápas to i pro Karla Vysušila nelehký, ztížený tlaky a převraty společnosti, proměnami jejího  politického a kulturního života, i obecného vědomí. Vysušilova tvorba a jeho dílo jsou proto součástí našich dějin, jsou obrazem společnosti a doby. Celý text zde.
Graficke_podobizny_kniha
Vychází publikace VYSUŠIL GRAFICKÉ PODOBIZNY

Ucelený přehled celoživotního portrétního díla je nejen dokumentem doby, zachycujícím převážně známé osobnosti, ale i důkazem o talentu a uměleckém nadání. Vysušilovy portréty jsou výmluvné, charakteristické, vystihují nejen podobu modelů, ale i jejich nálady a většinou zaznamenávají i jejich povahové a charakterové vlastnosti. Čím toho dociluje, kde hledat tajemství jeho úspěchu? Odpověď je jednoduchá: Karel Vysušil si vybíral modely nahodile sám a měl vysloveně potřebu je kreslit. Pracoval s radostí, pro potěšení a rychle, takže portrétovaný neměl čas si připravit „masku“ ztrnulosti ani přetvářky. Tato kniha zachycuje jednu uzavřenou etapu tvorby umělce, který se svým celým dílem významně zapsal do dějin české grafiky i malby a dokázal, že i v dnešní době má dobrý protrét svou cenu a hodnotu. (úryvky z textu Karla Žižkovského)

Grafická úprava a sazba: Martin Balcar
Repro foto:
Jaroslav Kučera ©
Texty: Ivo Janoušek, Karel Žižkovský, Jitka Kybalová
Lito a tisk
Art D-Grafický atelier Černý
Galerie Hollar : zahájení výstavy Karla Vysušila – Na přelomu století, středa 12.10. 2011 v 17 hodin
Výstava potrvá do 6. 11. 2011, otevřeno denně 10–13/14–18 hod. mimo pondělí.
Karel_vysusil_Vystava_Galerie_Hollar
Výstavu zahájí Vladimír SUCHÁNEK, předseda SČUG HOLLAR Promluví RNDr. Karel ŽIŽKOVSKÝ Na housle zahraje Viliam DIDIÁŠ

Když napíši, že Karel Vysušil předběhl čas, nebudete věřit, ale ten zázrak se opravdu stal! Karel Vysušil, malíř a grafik, je tvůrcem obrazů a grafických listů, které byly vždy v souladu či dokonce předbíhaly dobu, v níž vznikaly. Je tvůrcem moderních koláží, abstraktních obrazů a barevných litografií, které nás přesvědčí o nevšedním talentu, mimořádném citu pro barevné ladění jednotlivých námětů a dynamickém přístupu k jejich tvorbě. Při prohlížení celého díla Karla Vysušila pochopíme, že od samých počátků hledá svůj osobitý styl a nebojí se vydat na cestu, která ho postupně přivádí až k současnosti, do jednadvacátého století, kdy umělecké kreace a výstřednosti některých tvůrců vzbuzují v divákovi často nejen rozpaky. Sám autor říká: „Talentovaní umělci jdou vždy neprošlapanými cestami, někdy mohou i zabloudit, ale vždy jsou vedeni instinktem, který je dovede k cíli dříve než ty ostatní.“ Karel Vysušil nezabloudil, jeho umělecký projev je vysoce kultivovaný, svérázný, postavený na malířském vidění světa, bohatě barevný a námětově různorodý. Není tedy divu, že byl už v roce 1955 přijat jako hotový umělec za člena SČUG Hollar. Od té doby uplynulo padesát šest roků a autor patří stále k umělcům, obohacujícím svět moderní grafiky novými technickými zlepšeními a jeho mnohobarevné litografie, vydávané v nízkých nákladech, v divákovi vzbuzují přinejmenším úctu a obdiv. V posledních letech tak vytvořil listy, které jsou doslova „litografickými zázraky“ a vůbec nás nenapadne zamyslet se nad věkem jejich tvůrce. Karel Vysušil totiž nestárne; jeho lehoučký úsměv, nesmírná vitalita, vnímání současného světa i cestovatelské zážitky nás utvrzují v předsvědčení, že je umělcem mladým, s hlavou plnou myšlenek a nápadů, s potřebou obohatit svět umění o další obrazy, koláže a grafické listy, o čemž svědčí i současná výstava v galerii Hollar. Vystavené práce jsou svědectvím, že autor Karel Vysušil předběhl čas a nabízí práce, jejichž umělecká hodnota ho přiřazuje k tvůrcům, kteří se významně zapsali do dějin české grafické tvorby, jejíž význam překročil hranice naší země. Gratulovat k té kulaté pětaosmdesátce? Jistě a od srdce! A s přáním, abychom se nadále mohli těšit z barevných skvostů, rodících se pod umělcovou rukou na litografickém kameni. Karel Žižkovský