stacks_image_F04F714E-1543-4206-B02B-F67A931E6DF3
Vysušil se školil a začal jako malíř, malířem také zůstal, ačkoliv nevystavuje obrazy tak často jako grafiku. Jeho přístup ke každému problému však do jisté míry zůstává přístupem malíře, který vidí v grafice především prostředek k pregnantnějšímu vyjádření svého záměru. Grafika jej přitahuje jako báječná magie, do níž se noří se zaujetím nadšeného romantika. Neboť Vysušil ve své podstatě je a zůstává romantikem. Ví to o sobě a v tom je také velké plus. Chrání jej před nebezpečím nutit se do módních výrazových poloh, které by neodpovídaly jeho talentu.
PhDr. Libuše Brožková, Praha 1968


Karel Vysušil je ve své tvůrčí podstatě bytostně malířské orientace, jemuž však vnější okolnosti a hlavně výstavní příležitosti, především v zahraničí, otevíraly více možností hovořit hlavně grafickými technikami. Z každého jeho grafického díla vyzařuje ale konstantní uplatnění malířských hodnot.
PhDr. František Dvořák, Praha 1996

Vysušilovo umění vyhrocuje konfliktnost použitých prostředků i v koláži; reliefní stavbu obrazů, tvarovou snovou zkratku, barevnost cítící přírodní harmonii. Jak jsme už řekli, umí se vynořit z přítomného času do nadčasového pohledu. Zde hraje roli schopnost abstrakce. Ta je právě u koláže nesmírně důležitá. Vysušil je spíše velký mim tichého jazyka gest v současné koláži, protože pochopil, co ticho v tomto světě tvarů spojených do koláže znamená.
PhDr. Miroslav Klivar, Praha 1990
Každý ateliér má svoje osobité kouzlo, svoji atmosféru. Znovu jsem v ateliéru Karla Vysušila, tentokrát v Podolí. Zelená zahrada nakukuje do prosklené stěny, afričtí bojovníci střeží tajemství ateliéru, obrazy jsou svědectvím desítiletí, grafické listy září svými barvami, barvy voní, a obraz, obraz inspirovaný studiem podkladů pro Karlovu cestu do světa amerických předků v Mexiku Mundo MAJA nám tiše šeptá: „hledejte kouzlo barev, hledejte štěstí v kráse, hledejte radost, pokoj a mír:“ Hledejte, vážení diváci, hledejte a obdivujte umění, které Karel Vysušil vytvořil pro náročné diváky!
Dr. Karel Žižkovský