stacks_image_FFC55A1B-EC94-4A3B-A38A-B5187EBFB2AC
Litografie LG5
Hollar 1965

Lidé se scházejí a sdružují za různým účelem. Někdy to také dělají výtvarníci. Aby si povídali nebo se přeli. Také proto, aby dali dohromady program, ba dokonce hnutí, nebo nějakou skupinu, či kuli jiné pikle. Ba dokonce se druhdy scházejí také proto, aby něco společného udělali. Řešili tvůrčí nebo technickýproblém. Podobný účel spojil nedávno, a docela nenápadně, několik pražských grafiků. Jaroslava Králíka, Jaroslava Nováka, Zdenka Sklenáře, Karla Vysušila a Josefa Týfu.
Je - nikoliv bylo, jak se píše u Karla Poláčka - jich pět. Zatoužili po možnosti experimentu v oblasti barevné litografie, tištěné z jednoho kamene. Provádět celou práci od začátku do konce sami: od výtvarného nápadu až po vlastní tisk listu. Koupili si lis, opatřili litografické kameny a barvy a papíry. K tomu přinesl každý z nich svou trošku do mlýna. Přesněji řečeno: do pronajaté místnosti Na baště sv. Ludmily č. 5.
Výstava přišla neočekávaně: zaskočil je náhle uvolněný termín. Přesto se rozhodli seznámit veřejnost s prvními výsledky společné a zároveň individuální práce. Aby dokázali, že lze ještě mnohé výrazově i technicky vydobýt z barevné litografie, která se zdála technikou ustalující provždy výtvarné pojetí a nevybočující z vyšlapaných cest. Aby si vyzkoušeli nové možnosti barvy, jejích tónů i nuancí v litografii, především, tiskne-li se z jednoho kamene. Aby konfrontovali vlastní jednotlivé názory ve výsledcích a rozšířili repertoár rozličných možností výtvarného výrazu. Aby se věnovali grafické technice, která skýtá velké množství tisků a je tím dostupná sběrateli i nahodilému zájemci.

Někdy zůstávají v rámci grafického výrazového potenciálu, jindy vyvolávají pocit, že realisují prostřednictvím litografického kamene malbu. U jednoho vystupuje do popředí lineárnost, u jiného malířskost, jeden hledá napětí v ilusi struktury, jiný v dekorativním vztahu barevných ploch, nebo další ve vztahu linie a plochy. A tak podobně. Je to pokus užitečný a potřebný. Má cíl a smysl, naznačuje i novou
metodu společné práce. Má předpoklady, být přínosem výtvarné práci.
Ostatní ať řeknou samy vystavené litografie ...

JIŘÍ ŠETLÍK 1965