Členství ve spolcích a skupinách:

1952- dosud SČUV Hollar
1953 přijat za člena SČVU
1956 - 1958 Skupina Máj (J. Balcar, A. Bělocvetov, Vl. Beneš, B. Čermáková, L. Dydek, L. Fára, R. Fremund, M. Hájek, D. Hendrychová, F. Chaun, M. Chlupáč, J. Kolínská, J. Martin, M. Martinová, J. W. Neprakta, V. Nolč, D. Nováková, Z. Palcr, R. Piesen, J. Rathouský, J. Skřivánek, M. Vystrčil, K. Vysušil, dále fotografové Antonín Gribovský, Jan Hajn, Rupert Kytka, Zdeněk Matloch, Ivo Přeček a Jan Svoboda, teoretik František Dvořák)
1957 Skupina G7 (J. John, A. Šimotová, J. Balcar, A. Karásek, J. Hadlač, P. Sovák, K. Vysušil)
1965 Skupina LG5 (J. Týfa, J. Králík, J. Novák, Z. Sklenář, K. Vysušil)


stacks_image_57042023-27B2-47D8-AE02-1135575A30A6
stacks_image_182C804D-3CAF-4783-A4A9-0729CF14B549